Koji Yoshii

Koji Yoshii is a staff writer for the weekly AERA magazine.


Soba, so good Koji Yoshii
Page: 1